Sprzedający odpowiada za sprawne dostarczenie towaru do Kupującego. Towar dostarczmy firmę kurierską DPD.

Zaleca się, aby Kupujący dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki w obecności kuriera.
W przypadku ewentualnych uszkodzeń, spisał odpowiedni protokół dostępny u przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Kupujący będący konsumentem skontaktował się ze sprzedawcą  rossifurniture.mp@gmail.com
Kurier nie ma obowiązku wnoszenie  towaru do domu lub mieszkania.